Monday, June 6, 2011     17:19
Proiectare, expertizare si consultanta

Domenii Activitate

Proiectarea in domeniul Ingineriei Civile / Infrastructura

 • Retele de Alimentare cu Apa
 • Captari si Statii de Tratare Apa Potabila
 • Retele de Canalizare si Statii de Epurare
 • Sisteme Ecologice de Management al Deseurilor
 • Regularizari Cursuri de Apa
 • Acumulari de Apa cu diferite scopuri: piscicole, irigatii etc.
 • Amenajari complexe hidrotehnice
 • Drumuri si Poduri
 • Sali de Sport, Terenuri de Sport
 • Sedii de Primarii, Camine Culturale
 • Scoli, Gradinite, Centre Sociale

 • Proiectarea in domeniul Ingineriei Mediului

 • Studii de Gospodarire a Calitatii si Cantitatii Apelor
 • Studii de Impact de Mediu
 • Bilanturi de Mediu nivel I si II
 • Raporturi de Amplasament
 • Expertize de Mediu
 • Lucrari realizate

  Domenii practice

 • blocuri de locuinte, centre de afaceri, constructii pentru cultura, spitale;
 • hale de productie, showroom-uri;
 • amenajari complexe;
 • activitati autorizate de Ministerul Apelor;
 • statii de sortare a deseurilor, statii de transfer, depozite de deseuri, lucrari de colectare, sortare, valorificare(reciclare) a deseurilor;
 • Domenii stiintifice

 • peste 100 de studii topografice, geotehnice, de calitate a apelor; studii de solutie;
 • studii topografice si geotehnice pentru 30 localitati;
 • studii privind calitatea apelor axate pe debite uzate;
 • peste 80 de studii de impact, bilanturi de mediu, expertize tehnice si rapoarte de mediu;
 • Rapoarte de amplasament pentru investii mai mari de 10 mil. euro sau zone metropolitane;
 • Rapoarte de mediu pentru studiile de tip master plan (de ex.: Iasi, Braila s.a.)